Skip to content

FORTEM Monitor

Udbudsformer

I udbudsloven listes der syv forskellige udbudsprocedurer som ordregiver kan anvende ved indkøb gennem udbud. Udbudsformen er den procedure, der følges i forbindelse med et udbud.

Ved valg af udbudsform skal ordregiver sikrer den bedste konkurrence i det givne marked og minimerer transaktionsomkostningerne for både tilbudsgiver og ordregiver. Hver udbudsform har fordele og ulemper og nogle af udbudsformerne kan kun anvendes under visse forudsætninger.

1. Offentligt udbud

Et offentligt udbud er kendetegnet ved, at alle interesserede virksomheder kan afgive tilbud. Det giver et bredt konkurrencefelt, men kan også kræve mange ressourcer af den offentlige indkøber.

2. Begrænset udbud

Et begrænset udbud giver muligheden for at indkøberen kan opfordre et begrænset antal potentielle leverandører til at byde på opgaven. Sammenlignet med et offentligt udbud kan det give den offentlige indkøber færre tilbud at skulle vurdere, men til gengæld kan udbudsprocessen også blive forlænget.

3. Udbud med forhandling

Udbud med forhandling giver indkøberen ret til at forhandle undervejs i udbudsprocessen med virksomhederne. Denne udbudsform er ofte anvendt når indkøber har nogle specifikke behov, der ikke kan dækkes af standardvarer eller standardydelser.

4. Projektkonkurrence

Projektkonkurrencer er en udbudsform, der især er udbredt ved arkitektkonkurrencer og i forbindelse med f.eks. byplanlægning. Den giver de deltagende virksomheder et stort spillerum i forbindelse med opgaveløsningen.

5. Den konkurrenceprægende dialog

Den konkurrenceprægede dialog er en speciel udbudsform, der kun kan anvendes ved særligt komplekse kontrakter. Udbudsformen består af en dialogfase, hvor man indleder med at drøfte og/eller forhandle med udvalgte virksomheder. Herefter følger en fase, der indeholder selve tilbudsgivningen.

6. Et dynamisk indkøbssystem

Et dynamisk indkøbssystem er en elektronisk indkøbsproces. Her kvalificeres virksomheder løbende i systemets levetid. Typisk anvendes et dynamisk indkøbssystem til “sædvanlige indkøb”, det vil sige indkøb af samme varer på jævnlig basis.

Innovationspartnerskaber kan anvendes, hvis den offentlige indkøber vil udvikle en innovativ vare, tjenesteydelse eller bygge- og anlægsarbejde, som endnu ikke er tilgængeligt på markedet.